Regulamin

Regulamin zakupu i realizacji voucherów / pakietów i produktów

KORZYSTAJĄC Z OFERTY AKCEPTUJESZ NINIEJSZY REGULAMIN:

 1. Regulamin dotyczy zakupu zabiegów w Klinice OPEN CLINIC z siedzibą w Warszawie ul. Dzielna 72 U8, zawartych w ofercie Kliniki.
  Ceny regularne zabiegów oraz ceny promocyjne przedstawione są na stronie internetowej www.openclinic.pl.
 2. Zabiegi można wykupić w recepcji Kliniki OPEN CLINIC z siedzibą w Warszawie ul. Dzielna 72 U8 lub wykonując przelew na konto firmowe wraz z przesłaniem potwierdzenia zapłaty na adres e-mail: info@openclinic.pl
  Dane do przelewu:
  Nr konta do płatności przelewem: 10 1240 3174 1111 0010 9421 8711
  Odbiorca: Open Group Kamila Kozłowska, Anna Jeżowska S.C.
  Tytuł przelewu: „Imię i Nazwisko Pacjenta, nazwa zabiegu, nazwa pakietu”
  Przykład: „Kamila Kozłowska, Depilacja laserowa, całe ciało x6, ”
  Po dokonaniu płatności prosimy o wysłanie potwierdzenia na adres e-mail: info@openclinic.pl
 3. Zabiegi mogą zostać zrealizowane wyłącznie w siedzibie kliniki OPEN CLINIC.
 4. Warunkiem skorzystania z danej promocji jest zakup zabiegów w okresie trwania promocji.
 5. W przypadku płatności przelewem bankowym, wiążąca dla skorzystania z oferty jest data wykonania przelewu, widoczna na potwierdzeniu płatności.
 6. Osoba, która zakupiła zabieg zobowiązana jest do wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty w Klinice OPEN CLINIC.
 7. Wykupione zabiegi nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę. Open Clinic dopuszcza możliwość zamiany wykupionych zabiegów na inne zabiegi z aktualnej oferty, na bon kwotowy lub przekazanie innej osobie, z zastrzeżeniem, że podczas zamiany brane są pod uwagę ceny pojedynczych zabiegów obowiązujące wówczas w Cenniku Open Clinic. Przy zamianie wykupionych zabiegów na zabiegi droższe Pacjent zobowiązany jest dopłacić brakującą kwotę. W przypadku zamiany na zabiegi, na urządzeniu tańszym Open Clinic nie zwraca różnicy w cenie. W przypadku pakietów epilacji laserowej oraz endermologii, zamiana zabiegów jest niemożliwa.
 8. Pakiety zakupione w Open Clinic są ograniczone czasowo, czas wykorzystania pakietu to 12 miesięcy. Zmiana części ciała lub pakietu jest możliwa tylko przed rozpoczęciem pierwszej wizyty.
 9. Open Clinic zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji w każdej promocji, a także przedłużenia lub skrócenia czasu trwania promocji.
 10. Open Clinic zastrzega sobie prawo do odwołania promocji, w dowolnym czasie w jednakowej formie, w jakiej została ogłoszona. Odwołanie promocji jest bezskuteczne wobec osób, które wzięły udziału w promocji i mogą one wykorzystywać wykupione zabieg zgodnie z promocją.
 11. Rejestracja Pacjentów odbywa się : 1. Osobiście 2. Telefonicznie 3. Za pośrednictwem kontaktu z recepcją po przez adres e-mail: info@openclinic.pl 4. moment.pl
 12. W przypadku rezerwacji pierwszej wizyty, bez względu na sposób zapisu Pacjent może być poproszony o wpłatę opłaty rezerwacyjnej w wysokości od 100zł do 300zł (w zależności od zarezerwowanego zabiegu). Opłata rezerwacyjna zostanie odjęta od kwoty wykonanego zabiegu. Opłatę rezerwacyjną należy uiścić w ciągu 24h po dokonaniu rezerwacji osobiście w siedzibie Open Clinic lub poprzez przelew bankowy: 10 1240 3174 1111 0010 9421 8711. W przypadku zmiany terminu wizyty z zachowaniem 24 godzinnego wyprzedzenia opłata rezerwacyjna nie przepada.
 13. Open Clinic na 24 godziny przed planowaną wizytą wysyła smsa do Pacjenta z przypomnieniem o terminie wizyty. Brak informacji o odwołaniu oraz nie przybycie na umówiony termin jest tożsamy z odbyciem planowej wizyty.
 14. W przypadku nie odwołania wizyty na 24 godziny przed jej planowanym terminem:
  a) opłata rezerwacyjna nie jest zwracana Pacjentowi
  b) wizyta, która stanowi część pakietu zostaje uznana za odbytą
 15. Bezpośrednio przed wizytą Pacjent może zostać poproszony o potwierdzenie swojej tożsamości. W związku z tym Pacjent zobowiązany jest posiadać ze sobą dowód osobisty lub też inny dokument ze zdjęciem. Odmowa okazania dokumentu tożsamości może skutkować nieudzieleniem świadczeń.
 16. Przed zabiegiem Pacjent zostanie poproszony o uzupełnienie Karty Pacjenta. Nie uzupełnienie danych w Karcie Pacjenta oraz brak podpisu pod zgodą na wykonanie zabieg skutkuje automatycznie odmową wykonania usługi.
 17. W momencie stwierdzenia wysokiego ryzyka wystąpienia działań niepożądanych lub braku zasadności wykonania zabiegu, zabiegowiec ma prawo odmówić wykonania usługi.
 18. Wykonanie usługi u klienta niepełnoletniego, wymaga obecności oraz zgody opiekuna prawnego.
 19. Administratorem danych osobowych osób korzystających z oferty Open Clinic jest Open Group Kamila Kozłowska, Anna Jeżowska s.c. NIP: 774 325 07 84 Kalinowa 45 09-402 Płock
 20. Dane osobowe Pacjentów przetwarzane będą w celu realizacji usług
 21. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Open Clinic oraz na stronie internetowej www.openclinic.pl
 22. Zakup zabiegów jest równoznaczny z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.